Make your own free website on Tripod.com
NEXT BACK


DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG


Video Contribute by: RealXone

28

AL-BASSIR .

29

AL-HAKAMU

30

AL-ADLU

31

AL-LATIFFU

32

AL-KHABIRU

33

AL-HALIMUN

34

AL-AZIM

35

AL-SYAKUR

36

AL-GHAFFUR

37

AL-ALIYYU

38

AL-KAVIYYU

39

MUKIT

40

AL-HASIB

41

AL-JALIU

42

AL-KARIM

43

NEXT