Make your own free website on Tripod.com
NEXT

BACK


DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG

ASMA AL-HUSNA

"Allah Dialah Tiada Tuhan Melainkan Dia"

74

AL-AKHIR

75

AL-ZAHIRU

76

AL-BATIN

77

AL-WALI

78.AL-MUTAK'ALI 79.AL-BARRU 80.AL-TAWWABU

81

AL-MUNTAKIMU

82

AL-AFFU

83

AL-RAUF

84

MALIKULMULKI

85

ZULJALALIL WA IKRAM

86

AL-MUKYSIT

87

JAMI'U

88

AL-GHANIYYU

89

AL-MUGNIY

90

AL-MAANI

91

AL-DARR

NEXT.7
BACK.5