Make your own free website on Tripod.com
PAGE-2

JALAN SYARIAAT HAK A :HABLUMINALLAH-HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH HAK B: HABLUMINNAS

NEXT

BACK
_______________________________________________________________________________

Oleh : SH.NADZIR AS SAGHIR

HAK A.Hablum Minallah

HAK B.Hablum Minnas

HAK A.

HABLUMMINALLAH

Hubungan Manusia Dengan Allah

1.SHAHADAH

2.Solat

3.Zakat

4.Puasa

5.Haji

Perkara di atas dinamakan rukun Islam termasuk dalam perkara - perkara yang berkaitan dengan syariaat iaitu yang di perintah oleh Tuhan SekelianNya ke atas manusia di muka bumi.

RUKUN IMAN Untuk itu dimasukkan satu lagi rukun yang dinamakan Rukun Iman iaitu berkaitan dengan perkara menyakini hal -hal ghaib kerana dapat memperkukuhkan lagi 5 Rukun Islam. Rukun Iman terbahaginya kepada 6 perkara;

1. Percaya Pada Tuhan

2. Percaya Pada Rasul

3. Percaya Pada Kitab - Kitab

4. Percaya Pada Malaikat

5. Percaya Pada Kiamat

6. Percaya pada Qada dan Qadar

HAK B.

HABLUMMINANNAS

Hubungan Manusia Dengan Manusia

_________________________________________________________________________________

1.MUAMALAT

2.MUNAKAHAD

TAKSIRAN HABLUMMINANAS

Pada HAK B iaitu Hablumminannas ianya berkaitan dengan Hubungan Manusia Dengan Manusia. Selaras dengan tuntutan syariaat selain HAK A : HABLUMINALLAH iaitu Hubungan Manusia Dengan Tuhan, pada bahagian ini akan diperkatakan perkara - perkara yang berkaitan kemasyarakatan iaitu terbahagi kepada dua perkara utama.

1.Muamalat

Muamalat adalah perkara - perkara yang berkaitan perekonomian dan kewangan.Ini merupakan perkara asas yang perlu ada bukan saja untuk keluarga tetapi juga untuk masyarakat. Tidak lengkap Islam pada syariaat jika perkara muamalat tidak diberi penekanan sama seperti hal - hal ibadat kerana ia berkait langsung dengan perekonomian, kewangan dan pembangunan serta ketamadunan manusia sejagat. Dengan itu perkara muamalat tergolong ia dalam ibadat umum iaitu hal ehwal kemasyarakatan dan jalinan sesama insan.

Jadi, apa yang perlu ada dalam soal muamalat adalah hal -hal yang berkaitan dengan perancangan, menyusun, mendasar, mengatur, mencatit dan mengawal iaitu perkara -perkara seperti di bawah;

1.1 Sumbernya

1.2 kaedahnya

1.3 Urusannya/susunan

1.4 hasilnya

1.5 Strukturnya


___________________________________________________________________________________

HAK B

2.MUNAKAHAD


______________________________________________________________________________________

Mukakahad merupakan perkara - perkara yang berkaitan dengan Bidang Kuasa, Pentadbiran, Perundangan dan Penguatkuasaan.Juga menentukan corak dan kaedah pemerintahan yang sesuai dengan masa dan zamannya iaitu pada Tanggal 12 September 2004.

Secara umumnya di bawah perkara - perkara yang tersebut di atas adalah seperti dibawah;

2.1 Perkawinan dan Kekeluargaan

2.2 Jinayat/jenayah

2.3 Keselamatan

2.4 ketenteraman awam

2.5 Import,export

2.6 Zakat/Cukai

2.7 Tanah/hasil

2.8 Pendidikan dan pelajaran

2.9 Hak Asasi

2.10Laut

2.11Udara

2.13Komunikasi dan Tenaga

2.14Buruh

2.15Perniagaan

2.16Kebajikan dan Kemasyarakatan

2.17Bencana Alam

2.18Alam Sekitar

2.19Pertahanan

Aspek-aspek yang di sebut di atas terletak di bawah fungsinya masing - masing seperti yang ditetapkan.

Sekian saya sudahi dengan Walbillahi Taufik wal hidayah Wasalamualaikom

BACK

Rujukan: MOHAMAD NADZIR BIN HJ. SAID

Semua Hak Cipta Terpelihara.

Sebarang Usaha untuk Menyata mana -mana orang atau pihak adalah salah disisi syariaat dan undang - undang.