Make your own free website on Tripod.com

WALIKUTUBKULUBULLAH AL-MUHAQQI BILLAH
TAHTA KEBESARAN KERAJAAN ISLAM

HADIR SYARIAAT ISLAMMasjid Sufi Nabawi,Medinah
Mohd Nadzir Hj.Said

Bebaskan Iraq daripada penganiayaan Amerika dan asaskan Iraq dengan Asas Fundamantalis Islam untuk menafikan serta menamatkan asas yang di asaskan oleh Amerika melalui Order Baru Dunia yang membelakangkan Resolusi Pertubuhan Bangsa - Bangsa Bersatu.Kegagalam PBB bertindak ke atas amerika adalah menjadi tanggungjawab seluruh Rakyat Irag khususnya dan Umat Islam Amnya untuk meletakkan Iraq pada landasan yang betul iaitu fundamental Islam dan rakyat Iraq secara sengaja boleh menolak apa-apa cadangan untuk mengasaskan negara itu mengikut acuan Barat melalui PEMBEBASAN yang berdiri atas TAUHID menjurus kepada satu kesatuan Umat.

[HOME AMIERA]
[ISLAMICS FUNDAMENTALISM]