Make your own free website on Tripod.com
PREVIOUS

>

WALIKUTUBKULUBULLAH AL-MUTAKHALIQ BILLAH
HAK A: HABLUMINALLAH - HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

PERKARA 2:DALAM MEMPERKATAKAN RUKU IMAN

Adapun Rukun Iman itu adalah penggenap kepada Rukun Islam yang 5 iaitu pada Cara syariaat ia adalah Perkara HAK A:Perkara 1.Percaya Pada Tuhan(rujuk) Apabila seorang Islam itu mengaku ia Islam setelah shahadah dengan dua kalimah shahadah, mengerjakan solat,berpuasa, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji bagi berkemampuan, maka semestinya ia berpegang pada iman. Lantaran ini Islam menggariskan Rukun Iman itu perkara yang menjadi salah satu rukun. Kini kita memperkatakan pula Hak A :Perkara 2 iaitu Enam perkara dari Rukun Iman tersebut seperti di bawah:

1.Percaya pada Tuhan(Allah)
Percaya pada Tuhan ialah percaya kepada Tuhan yang mencipta dan mematikan iaitu Allah dialah Uhan Yang berdiri dengan ZatNya Sendiri. Dari sinilah sebagai Islam sejati ia tidak memisahkan antara Rukun Islam dan Rukunu Iman . Jadi Islam dan Iman itu berjalan selari iaitu umpama jasad dan roh malah pada jasad dan roh itu berfungsi lantaran berfungsinya nadi dan nyawa.

Percaya pada Allah itu wajid ia beriman pada 4 perkara pula:
i.beriman pada Zatullah
ii.beriman Pada Sifatullah

Beriman pada Sifatullah ialah percaya kita akan sifat-sifat Allah yang dinyatakan oleh Zatnya Sendiri.Perlu ditegaskan di sini Zat mentakan sifatNya melalui ZatNya sendiri. Untuk itu para aulia menggariskan kepada kita supaya berpegang kepada sifat 20 iaitu dalam memperkatakan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan satu sifat harus bagi Allah. Nama-nama itu dan segala kebesaran di lihat pada sudut makrifat adalah yang menceraikan kamu dari Allah(makrifat). Dalam penyaksian yan Haq menafikan segala nama dan pulangkan kepada selayaknya iaitu Tuhan yang berdiri dengan Dirinya Sendiri iaitu Zat Mutlak , Zat Hakiki Zat SegalaNya.Inilah jalan yang terarah pada arah pemusatan.

"Melihat yang satu pada yang satu."

Jalan Makrifat yang dirintis oleh arifinbillah. (perlu tetap di sini) (Iman pada Sifatullah)


Untuk segala nama-nama dalan gelar (asma) yamg kembali pada sifat tidak lah pada hakikinya selagi ada keAkuan dalam menyatakan Aku. Dan kudrat itu adalah sifat iaitu berdiri ia atas ZatNya Sendiri dalam memperkayakan Sifattullah.


iii.beriman Pada Asmatullah

Iaitu beriman kepada segala nama - nama dan kebesaran Allah . Allah memiliki segala kebesaran nama -nama Nya dimana terdapat 99 nama-nama Allah. Yang dikenali sebaga Asma Al Husna dan Asma Al-Hadzam
ASMA AL_HUSNA


iv.beriman Pada Afa"al Allah.

Percaya pada Rasul

Percaya pada Rassul adalah beriman pada rasul yang diutuskan oleh Tuhan. Apa yang dikatkan percaya pada rasul utusanNya? Wassalam
Walkutub

[ BACK ] [ HOME AMIERA ]